Skip to content

Polityka prywatności poradni dietetyczno-warsztatowej "ROŚLINNA MOC Dominika Molenda"

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dominika Molenda prowadząca działalność gospodarczą „ROŚLINNA MOC Dominika Molenda” z siedzibą ul. Górno-Osiedle 84, 26-008 Górno, NIP:6572789196, dominika@roslinnamoc.pl, informuje o zasadach oraz przysługujących klientom firmy prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Poniższe zasady wchodzą w życie od 25 maja 2018 roku.

Przetwarzanie danych
Ważne: korzystając ze strony https://roslinnamoc.pl i/lub przekazując mi jakiekolwiek dane osobowe, Pani/Pan udziela wyraźnej zgody na to, że przekazane dane mogą być przeze mnie przetwarzane w sposób oraz dla celów opisanych w poniższej Polityce prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych.

Dominika Molenda prowadząca działalność gospodarczą „ROŚLINNA MOC Dominika Molenda” z siedzibą ul. Górno-Osiedle 84, 26-008 Górno, NIP:6572789196, mail: dominika@roslinnamoc.pl jest Administratorem Danych Osobowych pacjentów. To znaczy, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami. Dane te przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały podane przez pacjenta. Pacjent w każdej chwili ma prawo wglądu do nich, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy za pośrednictwem kontaktu z Administratorem Danych Osobowych.

Jakie dane przetwarzam?
Imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, e-mail, numer telefonu, informacje na temat stanu zdrowia, wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych, wyniki analizy składu i masy ciała, pomiary antropometryczne, upodobania żywieniowo-kulinarne, informacje o stylu życia itd.

Cel przetwarzania
Dane są przetwarzane w celu udzielenia edukacji żywieniowej i porad dietetycznych, a także podczas przeprowadzenia wywiadu dietetycznego oraz przygotowania jadłospisu i wysyłania gotowego jadłospisu drogą mailową. Dane mogą być przetwarzane również w trakcie wizyt kontrolnych.

Są one przetwarzane za dobrowolną zgodą pacjenta, który wyraża ją podczas pierwszej wizyty w Gabinecie Dietetyka (lub na bieżąco, w trakcie wizyt kontrolnych – w przypadku pacjentów, którzy rozpoczęli dietę przed wejściem w życie przepisów o RODO). Zgoda na przetworzenie danych następuje po przeczytaniu Regulaminu, Polityki prywatności oraz podpisania Oświadczeń o zapoznaniu się i zaakceptowaniu powyższych oraz poświadczenia prawdziwości przekazywanych danych i zgody na wykorzystanie danych osobowych. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia poprawne ułożenie jadłospisu i udzielenie porady dietetycznej.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzała Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać, abym je usunęła),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinna Pani/powinien Pan wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pani/Pan prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pani/Pan nam dostarczył na podstawie Pani/Pana zgody. Może mi Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail biuro@roslinnamoc.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będę musiała odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych
Podstawę stanowi podpisanie Zgodny na Przetwarzanie Danych Osobowych i Danych Wrażliwych w celu i zakresie niezbędnym do ustalenia postępowania dietetycznego:

 • w formie papierowej bezpośrednio w gabinecie dietetycznym lub podczas wizyty w domu pacjenta
 • w formie elektronicznej w przypadku kontaktu online i/lub jeśli taka jest wola pacjenta

Udostępnianie danych klientów do przetwarzania innym podmiotom
Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, udostępniam dane klientów do przetwarzania tylko tym podmiotom, które są do tego celu niezbędne. Podmioty te dotyczą księgowości, hostingu, bankowości itd. Każdy klient ma prawo do wglądu do pełnej listy podmiotów, którym dane klientów są udostępniane. Każdy podmiot ma swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Czas przechowywania danych
Dane mogą być przechowywane w terminie do 10 lat od momentu ich otrzymania.

Osoby pracujące w poradni upoważnione do przetwarzania danych
Firma prowadzi działalność jednoosobową.

System bezpieczeństwa

 • Dane osobowe w wersji elektronicznej przechowywane w folderze,
  są zabezpieczone hasłem do komputera i laptopa.
 • Dane osobowe w wersji papierowej gromadzone są w segregatorze w zamykanej szafie, bez dostępu osób trzecich.

Ryzyko wycieku danych
Ryzyko wycieku danych jest minimalne i bardzo mało prawdopodobne. Dane osobowe pacjentów są poza zasięgiem osób niepowołanych do ich przeglądania., zabezpieczone przed kradzieżą i/lub uszkodzeniem. Firma jest jednoosobowa – nikt nie ma wglądu do dokumentów oprócz mnie.

Polityka cookies STRONY ROSLINNAMOC.PL

Pliki cookie strony ROSLINNAMOC.PL nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. Jeśli chcesz zablokować, ograniczyć lub usunąć pliki cookie z tej strony internetowej, użyj swojej przeglądarki internetowej. Zrobisz to poprzez otwarcie menu “Pomoc” i zapoznanie się ze sposobami zmiany preferencji plików cookie.

Google Analytics – pliki cookie umożliwiające działanie funkcji Google Analytics. Jest to oprogramowanie, które służy do zdobycia i analizowania informacji na temat liczby osób odwiedzających stronę, przeglądarek wykorzystywanych do tego celu, skuteczności kampanii marketingowych i czasu wizyt strony internetowej. Informacje te służą wyłącznie do udoskonalenia strony ROSLINNAMOC.PL.

Facebook – pliki cookie umożliwiające działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej ROSLINNAMOC.PL oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie) niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator ROŚLINNA MOC Dominika Molenda. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google i Facebook.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

Ochrona danych osobowych NA STRONIE ROSLINNAMOC.PL

LOGI
Korzystanie z bloga jest powiązane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się blog. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w zenbox.pl.

KOMENTARZE 
Jeśli dodasz na moim blogu komentarz do artykułu lub przepisu, to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w zenbox.pl oraz w systemie Disqus w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Jeśli wyślesz do mnie wiadomość przez formularz kontaktowy lub wypełnisz Formularz zgody Regulaminu, Polityki Prywatności i potwierdzenia prawdziwości podanych danych – to dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w mojej skrzynce e-mailowej w zenbox.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

NEWSLETTER
Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych  – będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili informacyjnych ze strony ROSLINNAMOC.PL. Dane te przechowywane są w systemie MailerLite. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

DOBROWOLNE PODANIE DANYCH
Podanie danych osobowych do celów handlowych i marketingowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, a także ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się ze mną lub w przypadku newslettera wciśnij odpowiedni link wypisania z listy w przesłanym przeze mnie newsletterze.

Administratorem danych osobowych jest Dominika Molenda prowadząca działalność gospodarczą “ROŚLINNA MOC Dominika Molenda”, ul. Górno-Osiedle 84, 26-008 Górno, NIP: 6572789196.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • zenbox.pl S.A., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, KRS: 0000414281, NIP: 9492191021, REGON: 242888558 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Wilno, Litwa – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite. Firma mieści się w Litwie (kraju Unii Europejskiej) i obowiązują ją takie same przepisy Polityki Prywatności, jak w Polsce. Więcej o Polityce Prywatności tej firmy możesz przeczytać tu